กล่องข้าว 1 ช่อง

กล่องข้าว 1 ช่อง


ปริมาตร : 1000 ml.
ขนาด : 17x12x6.5 cm.
บรรจุ : 50 ใบ/แพค : 300 ใบ/ลัง
วัสดุ : pp

* สามารถเข้าไมโครเวฟได้ *


ปริมาตร : 750 ml.
ขนาด : 17x12x5.5 cm.
บรรจุ : 50 ใบ/แพค
: 300 ใบ/ลัง
วัสดุ : pp

* สามารถเข้าไมโครเวฟได้ *


ปริมาตร : 650 ml.
ขนาด : 17x12x4.5 cm.
บรรจุ : 50 ใบ/แพค
: 300 ใบ/ลัง
วัสดุ : pp

* สามารถเข้าไมโครเวฟได้ *

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์